HAKKIMIZDA

Firmamız Sarba Teknik

Elektrostatik Toz Boya  Uygulama prensibi

Elektrostatik yükler ve alanlar prensibi ile ortaya çıkmış elektrik yükü sanayide uygulama alanları yaratmış,elektriksel yükleme teknolojisidir.

Manyetik yüklerin veya akımdan kaynaklı statik manyetik alanların oluşturulması formülüne dayanmaktadır.Bu formül ile zamandan bağımsız elektromanyetik alanlar oluşturmaktadır.Zamanda değişen bir elektriksel alan doğurmaktadır.

Elektrostatik Prensibine göre; bir cisim iki şekilde yüklenir, iletim ve indüksiyon ile.Bu iletiminde yükler karşılıklı olarak yer değiştirirler.Burada yük,yüklü cisimden yüksüz cisime doğru hareket eder veya iki farklı malzeme birbirine sürtülebilir.Cisim sürtünme ile negatif veya pozitif yükle yüklenir.Böylece ikinci cisim polarize olmuştur.

Bu kanun Coulomb kanunu olarak kabul edilmekte olup durgun-statik,iki elektrik yükü, aralarındaki uzaklığın karesi ile orantılı olarak birbirini çeker veya iterler.Bu ifadeye elektriksel potansiyel enerji de denir.

Yukarıdaki anlatılan ifadeler doğrultusunda elektrostatik yük üreten boya tabancaları veya kinetik yük üreten tribo tabancalarla metal üzerinde toz boya uygulamaları yapılmaktadır.

Toz boya materyalleri reçine ve pigmentlerden oluşmakta olup,termoset veya termoplastik olarak sınıflandırılmaktadır.

Toz boya partikülleri değişken mikron mertebesinde tanecik boyutlarına sahiptir.Bu tanecikler çeşitli yollarla(daha önceden anlatılan yöntemlerle) yüklenerek topraklama yapılmış iletken materyal üzerine yüklü olarak transfer edilir.

Toz boya tanecikleri statik alan oluşmuş halde materyal üzerini sarmaktadır. Toz boyanın tanecik boyutuna göre mükemmel hızda yüzey üzerine dizilimi sağlanmış olur. Yüzeyi  kaplanmış olan materyal ürünün ihtiyacı olan fırınlama işlemine tabi tutulmaktadır. Buradaki ısı ihtiyacı 2 kademeden oluşmaktadır.İlk kademe taneciklerin yayılımını sağlayacak ve eritecek olan 130 - 140 C arasında ısı değerleridir. İkinci kademe kürlenme dediğimiz materyalle,toz boya taneciklerinin tamamen tutunduğu ve pişirildiği 160-200 C arasındaki ısı değerinde 10 dakikalık süre içinde işlemin tamamlanmasıdır.

Toz boya uygulaması ile dayanımı yüksek ürün ortaya çıkarılmaktadır. Toz boyanın likit özelliği olmadığından direk uygulama yapılabilmektedir.Yaş boyaya göre %98 verim kazancına sahip bir uygulama tekniğidir.

Elektrostatik toz boya ve yaş boya sektöründe uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. Bu doğrultuda sektörel olarak yaptığımız çalışmalar ve imalatlar için tarafımızdan referans listesini müşterilerimizle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.