Elektrostatik Boyama Tekniği Nedir?

Elektrostatik Boyama Tekniği

Elektrostatik Toz Boya özel reçinelerden üretilmektedir.Üretilen bu reçineler üretici fabrikalar tarafından  toz haline getirilmektedir.Bu tozlar tanecik boyutu ile tanımlanmaktadır. Sınıfına göre iç mekan, dış mekan, yüksek direnç gerektiren sanayi grubuna göre üretim şekilleri vardır. Bu ürün grupları epoksi, epoksi polyester ve polyester olarak sınıflandırılmıştır.

Elektrostatik yöntemle yüklenen tanecikler materyal üzerine püskürtülür ve iyonlaşan partiküller malzeme üzerine yapıştırılır.Topraklanmış metal materyaller taneciklerin düzgün bir şekilde yüzeye tutunmalarını sağlamış olur. Topraklama yaparak metal üzerinde oluşabilecek grift yüzeylerden kaynaklı faraday kafesi etkileri minimize edilmiş olur. Bu sayede derin yüzeyler ve kapalı alanlar boyanmış olmaktadır. Isı ile kürlenecek olan materyaller 180-200 C aralığında ısıya sahip fırına transfer edilir. Metal sıcaklığı 180-200 C sıcaklığa geldikten sonra 10 dakika kürlenme sıcaklığında bekletilir.Bu şekilde elektrostatik toz boyama işlemi tamamlanmış olmaktadır.

Elektrostatik Toz Boya Uygulama Şekilleri ;

Toz boyayı transfer etmek üzere 2 yöntem uygulanmaktadır.

1.Yöntem- Corona Tekniği

Corona tabanca olarak tabir edilmekte olan nht bobini,kondansatör ve diyot kombinasyonu ile sağlanmış olan yüksek elektriksel donanıma sahip yalıtkan gövde ile imal edilmiştir.Elektrostatik yük üreten yüksek voltaj jeneratörüdür. 20kv-100kv aralığında elektrostatik voltaj üretimi sağlamaktadır.Bu voltaj toz boya taneciklerini tabanca ucunda iyonlaştırarak yüklü bir şekilde malzeme üzerine yapışmasını sağlamaktadır.

2.Yöntem-Tribo Tekniği

Tribo tabanca olarak tabir edilen mühandislik plastikleri kullanılarak imal edilmektedir. (Teflon,Pp vb.malzemeler) Toz boya tanecikleri tribo tabancanın gövdesinden geçerken belli bir yiv setinden havanın hızıyla sürtünerek tanecikler yüklenir. Bu etki kinetik enerji etkisini ortaya çıkarmaktadır. Yüklenen toz boya tanecikleri materyal üzerine düzgün bir şekilde dizilime sahip olmaktadır. Bu etki ile corona yönteminde gözlenmekte olan portakallanma etkileri minimize edilmektedir.Ayrıca bu yöntem faraday kafesi etkilerini tamamen yok etmektedir.

Toz Boyanın Uygulanması

Toz boya uygulaması üç ana adımdan oluşur.

 • Temizlik ve ön işlem

 • Toz boya uygulaması

 • Fırınlama

Temizlik ve ön işlem

Elektrostatik Toz Boyama işleminden mükemmel sonuç alabilmek için, boyanacak parçanın bir temizlik ve ön işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Parça temizliğinde kullanılmakta olan çeşitli yöntemler vardır. Asidik temizleyiciler inorganik kirlilikler için iyi sonuç verirken, alkali temizleyiciler organik kirliliklere daha uygundur. Diğer organik kirlilikler için yağ alıcı kimyasallar kullanılır.

Bu temizlik işleminden sonra genelde fosfatlama işlemi gerekir. Ancak mimari uygulamalar için kullanılan alüminyum profiller için chromic asit çözeltisinden geçirilmesi daha iyi sonuçlar verir.

Boya Uygulaması

Elektrostatik Toz boya uygulaması, elektrostatik tabanca vasıtasiyla gerçekleştirilir. Bu amaç için corona ve tribo olmak üzere iki tip tabanca mevcuttur. Corona tipi tabancada, toz tabancayı terk ederken tabanca ucunda bulunan yüksek voltajlı bir elektrod sayesinde elektrostatik olarak negatif yüklenir. Boyanacak parça topraklanmış olduğundan, elektrostatik olarak yüklenmiş olan boya kolayca parçaya yapışır. Ancak bazen çok girintili ve çıkıntılı parçalarda Faraday etkisi oluşup tozun çukur alanlara girişi sorunlu olabilir. Bu durumlarda tribo tipi tabancalar kullanılır. Bu tür tabancada boya yüksek voltaj uygulanmadan, sadece sürtünmeyle positif yükle yüklenmesi sağlanır.

Fırınlama

Elektrostatik Toz boya uygulanan parça fırınlama konur. Bu aşamada parça, boyanın özelliklerinde verilen süre ve sıcaklığa maruz bırakılır. Boya bu sıcaklıkta önce eriyip düz bir zemin oluşturduktan sonra kürleşir. Bu sure sonunda parça fırından çıkartıldıktan sonra boyama işlemi tamamlanmış olur. Toz Boya ürünleri genelde 200 derecede 10 dakikada kürleşirler. Ancak burada zikredilen 10 dakikalık sure parça 200 dereceye geldikten sonra başlatılır.

Toz Boya Tekniğinin İşlem Verimliliği

 • Toz boyada malzeme kullanım verimi %100'e yaklaşmaktadır. Fazladan püskürtülen toz boya zerrecikleri tekrar geri kazanılarak yeniden kullanım için boyama sistemine döndürülürler. Bunun sonucu toz boyamada, yaş boyaya kıyasla 1/2 ile 1/3 oranında daha az malzeme gerekir.

 • Toz Boya Otomasyonu Kolaylaştırır

 • Toz boyanın sahip olduğu üç önemli faktör otomatik uygulamaya uygun çözümler getirir:

 • - Elektrostatik metod; bir sarma etkisi meydana getirir ve toz, ürün üzerine homojen kaplanır.

 • -Toz boya ile köşelere ve girintilere ulaşmak kolaydır.

 • -Toz boya damlatmaz, bu da tabancanın yerleştirilmesini basitleştirir.

Elektrostatik Toz Boyanın Üstünlüğü

Toz boya filminin "Thixotropic" özellikleri pişme sonucu kaplamanın kuru boya filmiyle elde edilene eşit olmasını temin eder. Pişirme sürecinde, toz boyanın polimerizasyonu oluşur ve boya filminin ürün üzerine yayılmasını ve sertleşmesini sağlar. Sonuç olarak elde edilen kaplama üzerinde; aşınma, paslanma, kimyasal saldırılara ve genel olarak zararlı dış etkenlere karşı mükemmel dayanıklılık ve de uygulamanın kolaylaştırılması alanında önemli gelişmeler elde edilmiştir.

Çevrenin Korunması

Elektrostatik toz boyama, çevresine zarar vermeyen bir metoddur; toz boyanın içinde, buharlaşabilen organik maddeler yoktur. Bunun anlamı, sadece çevrenin korunması değil, üretici için eşdeğerli solvent bazlı boyama sistemleri ile karşılaştırıldığında atık sorunu, baca ve kanal temizliği, depolama, işçi sağlığı konularında potansiyel bir tasarruf sağlar.

İşletme Ekonomisi

 • Elektrostatik toz boya sistemleri, önemli ölçüde işletme ekonomisi sağlar.

 • Fazla püskürtülmüş olan toz boya geri kazanımla tekrar kullanılır.

 • Astar boyamaya gereksinim yoktur.

 • Toz boya imalatçısından alındığı gibi kullanılır ve kullanılmadan önce de solventle karıştırma ya da benzeri işlemlere ihtiyaç göstermezler.

 • Filtrelenmiş veya kurutucudan geçirilmiş hava yeterlidir.

Elektrostatik toz boyanın avantajları
Elektrostatik toz boya; malzemelerde uzun ömürlülük, ekonomiklik, kusursuz yüzey kaplama, temizleme kolaylığı, çevreye dost, bakım kolaylığı, bol çeşitli renk seçenekleri ile estetik ve kullanım kolaylığı olan ürünler sağlar.